Home » Sponsoren

Sponsoren

Zonder sponsoren geen kermis attracties!
Daarom zijn wij al onze sponsoren dankbaar voor het sponsoren van ons evenement op welke wijze dan ook!

Mocht u een anonieme – of een vrije gift willen geven kan dat ook en we zijn blij met elke bijdrage!

Dit kan op het rekeningnummer van het Oranje Comité NL57 RABO 0366 4411 67 o.v.v. gift kermis 2021. Op naar een geweldige kermis!

Vorden
00000 - Hissink

Veehandel Hissink

Gerrit Borgman uw koe pedicure