Ga naar de inhoud
Home » Info

Info

1. Huisregels Oranje Comité Vierakker-Wichmond

Om uw verblijf op de evenementenlocaties zo prettig mogelijk te laten verlopen hanteren wij duidelijke huisregels. Als bezoeker van de evenementenlocatie gaat u akkoord met de volgende huisregels en bent u verplicht zich aan deze regels te houden.

 1. Als bezoeker van het evenement kunt u zicht ten allle tijden legitimeren.
 2. Het is verbonden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar. Eventuele boetes/gevolgen voortvloeiend uit handhaving zijn voor rekening van de overtreder.
 3. Het is niet toegestaan om alcohol door te geven / te verstrekken aan een persoon onder de 18 jaar. Eventuele boetes / gevolgen voortvloeiend uit handhaving zijn voor rekening van de overtreder.
 4. Het is verboden om te roken in de tent.
 5. Het is verboden om (soft-) drugs te gebruiken of in uw bezit te hebben.
 6. Het is verboden om wapen, stokken, messen of andere zaken waarmee een ander letlsel kan worden toegebracht in uw bezit te hebben.
 7. Het is verboden om eigen consumpties meet te nemen op het terrein.
 8. U dient uw medewerking te verlenen bij toegangscontrole en instructies van de organisatie, de beveiliging, de politie en het personeel op te volgen.
 9. De verkoop van (alcohohoudende) dranken kan op grond van wangedrag en /of dronkenschap geweigerd worden.
 10. Ongewenst gedrag, zoals agressie en discriminatie worden niet getolereerd.
 11. De organisatie, eigenaar van de locaties, of het personeel kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiele dan wel immateriele schade die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 12. Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan tent, inventaris of ander aanwezig materiaal zal worden verhaald bij de verookzaker.
 13. Gekochte entreekaarten en consumptiemunten worden niet teruggenomen.
 14. Het betreden van de evenementlocatie is geheel voor risico van de bezoeker.2. Reglementen

Het Bestuur:

Het kloppende hart achter Oranjefeest.

Het bestuur:

vlnr,

Janita Kip

Niels Attema

Judith Minderman

Annet Heuvelink

Paul Harmelink

Jantine van de Berg

Gerrit Borgman

Henk Huurnink