Ga naar de inhoud
Home » Reglementen vogelschieten en vogelgooien

Reglementen vogelschieten en vogelgooien

Reglementen Vogelschieten

1. Het eerste schot wordt geschoten door de koning van het  vorige jaar.

2. Vanaf 16 jaar mag meegeschoten worden.

3.  De eerste ronde wordt uitsluitend geschoten op de aanhangende   delen, te weten de linker- en rechtervleugel, kop en staart.

4. In de tweede ronde wordt alleen geschoten op de romp. De niet  afgeschoten delen uit de eerste ronde worden verloot onder alle ingeschrevenen.

5.   Indien de romp er niet afgeschoten wordt, dan zal het koningsschap  verloot worden. De inhuldiging vindt direct   daarna plaats.

6.   Wie het koningschap aanvaardt, verkiest zijn/haar partner als koning/koningin.

7.   Het vogelschieten vindt in een tijdsbestek van 3 achtereenvolgende uren   plaats, met dien verstande dat de ronde na overschrijding van de tijd, wordt afgemaakt.

8.  Men kan zich inschrijven voor aanvang van de tweede ronde.

9.  Als men 3 keer koning is geweest mag men zich keizer noemen. Dit wordt als een eretitel beschouwd.

10.  Deelname op eigen risico.

11. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het   bestuur.

  

Reglementen Vogelgooien voor Dames

1.  Opgave voor of tijdens de eerste ronde, voor dames vanaf 16 jaar.

2.  In de eerste ronde mag door de deelnemers eenmaal gegooid worden op een afstand van 6 meter. In de 2e ronde, twee keer op een afstand van 5 meter. In de nu volgende ronde (of meer) mag drie keer worden gegooid waarbij de afstand vrij is.

3.In de eerste en tweede ronde tellen alle delen van de vogel. Dit zijn de linker- en rechtervleugel, kop en staart.

4. Met uitzondering van de romp zullen alle delen die er tijdens de eerste twee ronden niet afgegooid worden, onder de deelnemers worden verloot.

5. Mocht tijdens de eerste ronde de romp worden afgegooid dan  zullen alle delen onder de deelneemsters worden verloot met uitzondering van het deel(of delen) die er reeds afgegooid zijn.

6. Wordt de romp er tijdens de laatste ronde niet afgegooid dan zal ook deze worden verloot.

7. Indien er door één deelnemer meer dan één deel tegelijk wordt afgegooid, zal het deel met de hoogste waarde worden toegekend. Het andere deel zal eveneens onder alle deelnemers worden verloot.

8. Deelname op eigen risico.

9. Het klosje waarmee de vogel op de paal is gemonteerd, wordt niet gezien als onderdeel van de vogel.

10. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

  Reglementen Jeugdvogelschieten

1. Kinderen vanaf 10 tot 15 jaar mogen meedoen aan het  jeugdvogelschieten.

2. Er wordt geschoten op de aanhangende delen, te weten de  linker- en  rechtervleugel, kop en staart. Voor alles is een aparte prijs.

3. Wie de romp eraf schiet is de jeugdkoning.

4. Het begeleidend commissielid houdt het geweer vast(veiligheid)

5.In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het   bestuur.

6.Deelname op eigen risico.