Ga naar de inhoud
Home » Reglementen Optocht

Reglementen Optocht

 Reglementen Loopgroep

1.   Iedere straat, vereniging of groep uit Vierakker-Wichmond kan meedoen.

2.   Loopgroepen die zelf de attributen hebben gebouwd, doen mee in de prijzen en delen mee in de opbrengst van de collecte. In principe krijgt iedere loopgroep van voldoende niveau een prijs.

3.   Loopgroepen waar van de attributen elders zijn gebouwd of in een andere optocht hebben meegelopen doen mee buiten mededinging naar de prijzen.

4.    Loopgroepen die meedoen aan de optocht, dienen een uur voor aanvang aanwezig te zijn voor de keuring.

5.    Loopgroepen worden voorzien van een startnummer.

6.    Deelnemers doen mee voor eigen risico.

7.   De jury beoordeelt de loopgroepen voorafgaand aan de optocht vanaf een vaste plaats. Voorts zal gedurende de optocht nog enkele malen worden beoordeeld hoe de loopgroep gedurende de optocht functioneert.

 8.  Is er een gemotoriseerd trekkend voertuig aanwezig, dan wordt de loopgroep als wagen gezien en ook op deze manier gejureerd.

9.   Deelnemers dienen de veiligheid van zichzelf en het publiek in acht te nemen.

10.  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

11. Bij deelname minimaal 2 persoon voor aan de weg om te helpen bij het entree heffen

Reglementen praalwagens

1. Iedere straat, vereniging of groep uit Vierakker-Wichmond kan meedoen.

2. Wagens, die zijn gebouwd doen mee in de prijzen en delen mee in de opbrengst van de collecte. In principe krijgt iedere  wagen van voldoende niveau een prijs.

 3. Wagens die elders zijn gebouwd of in een andere optocht hebben meegelopen doen mee buiten mededinging naar de prijzen.

 4. Wagens die meedoen aan  de optocht, dienen een uur voor aanvang aanwezig te zijn voor de keuring.

 5. Wagens worden voorzien van een startnummer.

 6. Deelnemers doen mee voor eigen risico.

 7. De jury beoordeelt de wagens voorafgaand aan de optocht vanaf een vaste plaats. Voorts zal gedurende de optocht nog enkele malen  worden beoordeeld hoe de wagens gedurende de optocht functioneren.

 8. Het voertuig dient verzekerd te zijn. 

 9. De bestuurders in de optocht dienen zich te gedragen volgens de wettelijke richtlijn. Het gebruik of in het bezit hebben van alcoholische  dranken is tijdens de optocht  ten strengste verboden.

10. De constructie en de afmeting van de wagen moet van dien aard zijn dat de wagen de optocht kan volbrengen.

11. Deelnemers dienen de veiligheid van zichzelf en het publiek in acht te nemen.

12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

13. Bij deelname minimaal 2 personen voor aan de weg om te helpen bij het entree heffen.

Reglementen Kinderoptocht

 

  1. Kinderen mogen meedoen t/m 12 jaar.
  2. Er moet minimaal 1 volle ronde meegelopen of gereden worden in de optocht.
  3. Aan de kinderoptocht mogen géén gemotoriseerde voertuigen deelnemen.
  4. Eigen initiatief van de kinderen wordt hoog gewaardeerd.
  5. Kinderen kunnen in 3 categorieën meedoen:
  6. Versierde karretjes
  7. Groepen
  8. Individueel
  9. Deelname aan de kinderoptocht is geheel voor eigen risico.
  10. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.