Home » News » Theater in de Openlucht

Theater in de Openlucht

Aan de oude Hanzeroute richting Zutphen lag vroeger het grote dorp Vierakker en het kleinere Wichmond. Tegenwoordig is de verhouding omgedraaid. Er zit echter wel veel historie in deze omgeving. Het nu jubilerende Oranje Comité Vierakker- Wichmond heeft  heel oude wortels in de schutterij.

Ruim 5 jaar geleden werd het idee opgevat om een theater te organiseren ter ere van het eeuwfeest “voor en door” de bevolking. Na gedegen historisch onderzoek is een 6-tal schrijvers aan de slag gegaan met het stuk : “de bewaarder”. Tijdens de praalwagenoptocht hebben we vrijwilligers gevraagd: “u draagt toch ook uw steentje bij”?  Nou dat hebben we geweten.

Wat een talenten wonen er in onze gemeenschap. Het is verrassend om te zien dat de hele bevolking mee kan en wil doen. De één is goed in ontwerpen, de ander in schilderen. Sommige mensen gaven zich op om toneel te spelen, te musiceren of te zingen. Een lang gekoesterde wens is nu voor menigeen uitgekomen.  Een open podium voor een ieder.

Fantastisch om te zien hoeveel enthousiasme en energie er vrijwillig in gestoken werd en hoe groot de betrokkenheid was. Ruim 150 vrijwilligers hebben meegewerkt en droegen letterlijk hun steentje bij om het Theaterstuk, inclusief theaterweide en alles wat daarbij hoort tot een waar spektakel te maken.

Nu , na afloop van dit spektakel zullen we allemaal met meer eerbied en respect kijken naar de schutterskoning van het jaar. Zeker bekijken we de keten met andere ogen. Maar ook de ontmoeting en saamhorigheid van deze gemeenschap is door dit spektakel in een ander daglicht komen te staan. We kennen en herkennen nu mensen uit onze gemeenschap op een andere, soms verrassende wijze en zoals veel deelnemers opmerkten: “hier zal nog lang over nagepraat en nagenoten worden.”