Meteen naar de inhoud
Home » News » Koninklijke onderscheiding voor Zwennie Langwerden

Koninklijke onderscheiding voor Zwennie Langwerden

Ook namens het Oranje Comité Vierakker-Wichmond willen we Zwennie Langwerden feliciteren met haar koninklijke onderscheiding. Afgelopen maandag ontving zij een lintje. Zij was was onze eerste vrouwelijke bestuurslid van 1976 tot en met 1988. En daar zijn we nog steeds trots op! 🧡

<p>Oranjesoezen ter ere van de lintjesregen. Liesbeth Spaansen</p>  “></p><p>Oranjesoezen ter ere van de lintjesregen. Liesbeth Spaansen</p><h1>Burgemeester Besselink ‘de boer op’ naar elf koninklijke Bronckhorsters</h1><p>ma 26 apr 2021, 14:47 <a href= 11

BRONCKHORST – Het echtpaar Gerhard Besselink en Marietje Besselink-Spekkink uit Steenderen, Bert Schieven uit Zelhem, Rieks Eggens uit Steenderen, Frans Geurtsen uit Hengelo, Henk Greven uit Hummelo, Zwenneken Langwerden-Bloemendaal uit Wichmond, Marchien Oosterhuis-Strating uit Hengelo, Wim Willemsen uit Baak, Roelof van Gijssel uit Hengelo en Marianne Limpers-Ten Oever uit Vorden. Zij kregen op 26 april tijdens de lintjesregen voor koningsdag 2021 door burgemeester Marianne Besselink coronaproof, maar wel persoonlijk, de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt. Zij ging daarvoor ‘de boer op’ en reed naar tien adressen. De koninklijke onderscheidingen werden allen door een naaste van de gedecoreerde opgespeld, met de felicitaties en bloemen van de burgemeester.

Het echtpaar Gerhard Besselink (77) en Marietje Besselink-Spekkink (78) uit Steenderen
De heer Besselink is en was onder andere van 1956 tot heden betrokken bij muziekvereniging DSS (Door Samenwerking Sterk) uit Steenderen. Gerhard zat al jong in het bestuur en heeft meegeholpen met de fusie in 1976 waar uiteindelijk de huidige Muziekvereniging Nieuw Leven uit ontstond. Ook voor podiumopbouw, alles klaarzetten, serenades brengen, rommelmarkt, kerstmarkt et cetera staat hij altijd klaar. Dit al 65 jaar! Daarnaast is hij vanaf 1976 tot heden betrokken bij de Zonnebloem en het jaarlijkse 3-daagse evenement Roll-Over Bronckhorst en is hij de rechterhand van zijn vrouw bij haar vele vrijwilligerswerk.

Mevrouw Besselink is en was bij vele activiteiten betrokken. Zo is zij onder anderen van 1960 tot heden trouw en actief lid van Chr. Gemengd koor Steenrewalt. Zij begon in 1960 in het kinderkoor in Toldijk, stroomde door naar het volwassen koor Exelsior en vervolgens naar huidige koor Steenrewalt. Zij is nu 18 jaar in het bestuur, waarvan 11 jaar als voorzitster. Marietje is 53 jaar betrokken bij het Epilepsiefonds. Op 16-jarige leeftijd begon zij met collecteren, daarna bij de landelijke collecte en als collecteleider in Steenderen. Ze collecteerde ook voor Kankerbestrijding, Anjerfonds, Kinderhulp, Brandwondenstichting en Diabetesfonds. Van 1980 tot heden is zij vrijwilligster van de Prot. Gemeente Steenderen en Bronkhorst en verzorgt de bloemendienst, bezoekt oudere gemeenteleden, helpt bij de kerstmarkt, met wafels bakken, oliebollen et cetera. Van 1981 tot heden is zij lid van Mozaïek – Christelijke Vrouwenvereniging Toldijk en omstreken, dat was voorheen Vrouwenvereniging Passage, waar zij van 1996 tot 2002 bestuurslid was. Van 1980 tot heden maakt zij deel uit van St. Seniorensoos Ons Contact. Zij verricht veel bestuurs- en penningmeesterwerk.

Bert Schieven (63) uit Zelhem
Bert Schieven is en was onder andere betrokken als vraagbaak voor de vliegtuigcrashes in Zelhem, de joodse gemeenschap in Zelhem, Indiëgangers Zelhem et cetera. Onder andere ten aanzien van de berging van het Lancaster vliegtuig. Bert wist welke bemanning daarin gezeten moest hebben en spoorde familieleden op. Leerlingen van Zelhemse scholen en duizenden bezoekers op de bergingslocatie kregen van Bert een uitleg aan de hand van de informatiepanelen, het doel van het toestel en de bemanning. Ook maakte hij een leskoffer voor de scholen. Daarnaast heeft hij geholpen met informatie voor diverse boeken, waaronder Rijpstra’s ondergang, Voor altijd 21, Dagboek van de Heidesmid en oorlogsdagboeken mevrouw Meijering. Diverse jaren (vanaf 1975) was hij betrokken bij Voetbal Vereniging Zelhem: bestuurslid senioren teams, technische zaken en coördinator scheidsrechters, lid sponsorcommissie (werving/coördinatie reclameborden), kascontrole, jeugdleider et cetera. Hij is vrijwilliger/vraagbaak en lopend archief van oudheidkundige vereniging Salehem en museum Smedekinck en Oud Zelhem.

Rieks Eggens (69) uit Steenderen
Rieks Eggens heeft zich in 1997 naast zijn normale werkzaamheden als dierenarts, bijzonder ingezet tijdens de uitbraak van varkenspest in Toldijk en in 2001 bij de uitbraak van Mond-en-klauwzeer op de Veluwe. Ook zette hij zich extra in om jonge dierenartsen te begeleiden. Van 2011 tot heden was hij voorzitter werkgroep privatisering zwembad en sporthal Steenderen, van 1987 tot 2005 als bestuurslid tennisclub De Nieuwe Hellewei verantwoordelijk voor alle onderhoud van het tennispark en betrokken bij de privatisering van de tennisclub en aanleg kunstgrasbanen in 2000. Van 1991 tot heden is hij bestuurslid (nu voorzitter) van de Bronkhorster Molen en molenaar. Van 2017 tot heden is hij proactief lid (nu voorzitter) werkgroep Vitale Kernen Steenderen. Door zijn uitgebreide netwerk en actieve deelname in projecten ontstaat een sterke synergie die het doel van Steenderens Belang, de bevordering van de leefbaarheid van de Steenderense samenleving, in hoge mate ten goede komt. Van 2018 tot heden is hij voorzitter bouwcommissie ontmoetingscentrum De Kei (voormalige St. Joannesschool). Van 2012 tot heden en sinds 2016 voorzitter van de Probus Bronckhorst (gezelligheidsvereniging ouderen). Van 2015 tot heden collecteert hij voor Amnesty International.

Frans Geurtsen (72) uit Hengelo
Frans Geurtsen is en was onder andere bij de Wereld Winkel Hengelo van 2003 tot 2017 (14 jaar) en is nu 12 jaar tot heden voorzitter Oudheidkundige vereniging Hengelo. Een bevlogen voorzitter die op enthousiaste wijze de kar van de vereniging trekt. Was actief bij de fototegels bij de historische plekken in Hengelo (waar een mooie wandeltocht bij hoort). Jaren ‘80 tot heden: 40 jaar actief bij de Katholieke Kerk (Willibrord Gemeenschap) in Hengelo. Een van de organisatoren van het KESA-project in de jaren ‘80, een interkerkelijke samenwerking om de kerkelijke scheidslijnen tussen de katholieke kerk en hervormde geloofsgemeenschap helder te krijgen. Van 2017 tot heden denkt hij bij Vitale kernen Hengelo mee over de plannen rondom dorpskern voor nu en de toekomst, werkt aan het behoud van de bieb in Hengelo en waaraan deze zou moeten voldoen in de toekomst. Hij probeert met Stichting Rond um Hengel een aansluitend netwerk van wandelpaden rondom Hengelo te creëren die er vroeger gelegen hebben.

Henk Greven (55) uit Hummelo
Henk Greven is en was onder andere van 1989 tot 2011 betrokken bij het Volksfeest Hummelo en hij was bieleman. Bielemannen waren in vroegere tijden wegbereiders die met hun bijlen en zagen de versperringen moesten opruimen die door vijanden daar neergelegd waren. In de kermisoptocht rijden zij hier voorop met de Bielemanswagen. Bieleman is vanuit de traditie iemand die het volk vermaakt met grappen en acrobatische toeren. Henk was jarenlang één van de drie bielemannen. Van 1991 tot 2016 betrokken bij de uitwisseling Rosswell USA – Hummelo. In het kader van een culturele uitwisseling van koren en muziekverenigingen gingen in april 1991 ruim 200 mensen uit Hummelo naar Rosswell om daar diverse shows te verzorgen. Na 25 jaar werd op 3 april een reünie gehouden. Henk was initiatiefnemer als lid van het organiserend comité bij de uitwisseling en reünie betrokken. Van 2016 tot 2019: speaker Roparun, estafetteloop. Van 2000 tot heden: EHBO vrijwilliger, 2018: vrijwilliger Hessenbad en van 1999 tot heden in de carbidcommissie. Oudejaarsdag wordt traditiegetrouw met carbid geschoten. Zorgen voor kanon, carbid, ballen et cetera en het bedenken van wedstrijdelementen als vangbal, afstandsschot et cetera. Henk is meer dan 40 jaar boegbeeld van muziekvereniging Hummelo en Keppel.

Zwenneken Langwerden-Bloemendaal (70) uit Wichmond
Zwenneken Langwerden-Bloemendaal is en was van 1978 tot 1980: leidster peuterspeelzaal. Van 1976 tot 1988: commissielid en bestuurslid Oranjevereniging Vierakker Wichmond. Zij was het eerste vrouwelijke bestuurslid van de Oranjevereniging. Van 1976 tot 2014: bestuurslid Gymnastiekvereniging Willen is Kunnen. Van 1992 tot 1997 was zij bestuurslid en voorzitter van protestantse school De Klimop. 2000 tot heden Kerkenraad en uitvaarten, predikant kerkelijke gemeente Wichmond, ouderling, voorzitter, bestuurslid en invaller voorganger. Vele jaren heeft zij de verzorgingshuizen bezocht waar oud-Wichmonders wonen. Ze maakt het rooster voor de organisten en predikanten, maakt de kerk schoon. Heeft de aanlevering van de liturgieën onder haar hoede. Vraagbaak van de kerk. Van 2013 tot heden lid van vrouwenvereniging Wichmond Vierakker. Organiseert maandelijkse activiteiten voor de verenigingsavonden. Van 2015 tot heden: uitvaart voorganger. Voorgaan in uitvaarten op verzoek van de nabestaanden bij afwezigheid dominee of via Ruiterkamp uitvaartverzorging. Daarnaast leidt ze samen met anderen een rouwverwerkingsgroep.