Oranjefeest Vierakker - Wichmond

 

17 Augustus - 25 Augustus 2019 100 jaar

 

        Reglementen Optocht:

       1.Iedere straat, vereniging of groep uit Wichmond/Vierakker kan meedoen.

       2. Wagens, die zijn gebouwd doen mee in de prijzen en delen mee in de opbrengst van de collecte. In principe krijgt iedere              wagen van voldoende niveau een prijs.

 3. Wagens die elders zijn gebouwd of in een andere optocht hebben meegelopen doen mee buiten mededinging naar de            prijzen.

 4.Wagens die meedoen aan  de optocht, dienen een uur voor aanvang aanwezig te zijn voor de keuring.

 5. Wagens worden voorzien van een startnummer.

 6.Deelnemers doen mee voor eigen risico.

 7.De jury beoordeelt de wagens voorafgaand aan de optocht vanaf een vaste plaats. Voorts zal gedurende de optocht nog       enkele malen  worden beoordeeld hoe de wagens gedurende de optocht functioneren.

 8. Het voertuig dient verzekerd te zijn. 

 9. De bestuurders in de optocht dienen zich te gedragen volgens de wettelijke richtlijn. Het gebruik of in het bezit hebben            van alcoholische  dranken is tijdens de optocht  ten strengste verboden.

10. De constructie en de afmeting van de wagen moet van dien aard zijn dat de wagen de optocht kan volbrengen.

11. Deelnemers dienen de veiligheid van zichzelf en het publiek in acht te nemen.

12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

      13. Bij deelname minimaal 2 personen voor aan de weg om te helpen bij het entree heffen.