Oranjefeest Vierakker - Wichmond

 

17 Augustus - 25 Augustus 2019 100 jaar

 

  

             Reglementen Loopgroep

 

1.   Iedere straat, vereniging of groep uit Wichmond/Vierakker kan meedoen.

2.   Loopgroepen die zelf de attributen hebben gebouwd, doen mee in de prijzen en delen mee in de opbrengst van de                 collecte. In principe krijgt iedere loopgroep van voldoende niveau een prijs.

3.   Loopgroepen waar van de attributen elders zijn gebouwd of in een andere optocht hebben meegelopen doen mee buiten       mededinging naar de prijzen.

4.    Loopgroepen die meedoen aan de optocht, dienen een uur voor aanvang aanwezig te zijn voor de keuring.

5.    Loopgroepen worden voorzien van een startnummer.

6.    Deelnemers doen mee voor eigen risico.

7.   De jury beoordeelt de loopgroepen voorafgaand aan de optocht vanaf een vaste plaats. Voorts zal gedurende de                 optocht nog enkele malen worden beoordeeld hoe de loopgroep gedurende de optocht functioneert.

 8.  Is er een gemotoriseerd trekkend voertuig aanwezig, dan wordt de loopgroep als wagen gezien en ook op deze manier       gejureerd.

 9.   Deelnemers dienen de veiligheid van zichzelf en het publiek in acht te nemen.

10.  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

      11. Bij deelname minimaal 2 persoon voor aan de weg om te helpen bij het entree heffen.