Oranjefeest Vierakker - Wichmond

 

19 Augustus - 26 Augustus 2018

Beste ouder(s) / verzorger(s) en kinderen,

De laatste festiviteiten van dit schooljaar zijn nog niet eens geweest, of hier al een brief voor jullie over het Oranjefeest aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Tijdens het jaarlijks Oranjefeest van Vierakker-Wichmond zijn er op vrijdag 28  augustus traditie getrouw de  kinderspelen.

Alle kinderen worden om 14:00 uur bij Basisschool de Garve opgehaald door het Oranje Comité en samen lopen we in een vrolijke optocht naar de feesttent.

Ouders en of andere belangstellenden zijn daarbij van harte welkom.

Na het zingen van het Wilhelmus en het op laten van de ballonnen beginnen de kinderspelen.

Net als voorgaande jaren krijgt ieder kind een strippenkaart. Waar je 4 of meer spelletjes mee mag doen, samen met andere kinderen, vader, moeder of iemand anders die graag een spelletje wil doen.

Natuurlijk is er voor ieder deelnemend kind aan het eind van de spelletjes een prijsje en een aantal vrijkaartjes, ook voor de eerste jaar schoolverlaters.

Zoals u van ons gewend bent, vragen wij ook dit jaar een vrijwillige bijdrage voor de kinderspelen. Wilt u een gift doen? Dan graag in deze enveloppe en deze uiterlijk donderdag 2 juli afgeven aan een van de leerkrachten op school.

Wij danken u bij voorbaat voor uw gift.

namens,

Kinderspelen organisatie,

Oranje Comité Vierakker-Wichmond